Vilket Bristav-nummer har ?

Mikael Zethelius Bristav-nummer är

2

Mikael Zethelius
var med i avsnittet 42
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 154
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Mikael Zethelius poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet