Vilket Bristav-nummer har ?

Mikael Koppelmans Bristav-nummer är

1

Mikael Koppelman
var med i avsnittet 190
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Mikael Koppelmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet