Vilket Bristav-nummer har ?

Micke Rendells Bristav-nummer är

1

Micke Rendell
var med i avsnittet 209
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Micke Rendells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet