Vilket Bristav-nummer har ?

Michelle Kadirs Bristav-nummer är

3

Michelle Kadir
var med i avsnittet Är Drake samtidens viktigaste artist?
i podden Gradvall med
Jan Gradvall

Jan Gradvall
var med i avsnittet 116
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Michelle Kadirs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym