Vilket Bristav-nummer har ?

Michael Sahlins Bristav-nummer är

2

Michael Sahlin
var med i avsnittet 68
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 291
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Michael Sahlins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet