Vilket Bristav-nummer har ?

Michael Jestins Bristav-nummer är

3

Michael Jestin
var med i avsnittet ”Ung med cancer”, avsnitt 5
i podden En podd om cancer med
Nina Cavalli-Björkman

Nina Cavalli-Björkman
var med i avsnittet 13
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 12
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Michael Jestins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym