Vilket Bristav-nummer har ?

Mauro Scoccos Bristav-nummer är

2

Mauro Scocco
var med i avsnittet 1
i podden Julia Frej Unplugged med
Julia Frej

Julia Frej
var med i avsnittet 9 juni
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Mauro Scoccos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym