Vilket Bristav-nummer har ?

Mauro Scoccos Bristav-nummer är

2

Mauro Scocco
var med i avsnittet 57
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Mauro Scoccos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet