Vilket Bristav-nummer har ?

Mattias Nygrens Bristav-nummer är

2

Mattias Nygren
var med i avsnittet 13
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 131
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Mattias Nygrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym