Vilket Bristav-nummer har ?

Mattias Nygrens Bristav-nummer är

2

Mattias Nygren
var med i avsnittet 13
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Mattias Nygrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet