Vilket Bristav-nummer har ?

Mattias Lundberg (docent psykologi)s Bristav-nummer är

2

Mattias Lundberg (docent psykologi)
var med i avsnittet 143
i podden Mediespanarna med
Erik Lindenius

Erik Lindenius
var med i avsnittet 176
i podden Mediespanarna med
Petter Bristav

Se Mattias Lundberg (docent psykologi)s poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym