Vilket Bristav-nummer har ?

Mats Reimers Bristav-nummer är

3

Mats Reimer
var med i avsnittet 65. Undergången, hälsomässa och Mats Reimer
i podden Skeptikerpodden med
Maria @techniskeptic

Maria @techniskeptic
var med i avsnittet 24. Magnus Betnér
i podden Skeptikerpodden med
Magnus Betnér

Magnus Betnér
var med i avsnittet 172
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Mats Reimers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym