Vilket Bristav-nummer har ?

Mats Olssons Bristav-nummer är

2

Mats Olsson
var med i avsnittet 9
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 74
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Mats Olssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet