Vilket Bristav-nummer har ?

Martin Wallströms Bristav-nummer är

1

Martin Wallström
var med i avsnittet 118
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Martin Wallströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet