Vilket Bristav-nummer har ?

Martin Lindells Bristav-nummer är

2

Martin Lindell
var med i avsnittet 160
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Martin Lindells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym