Vilket Bristav-nummer har ?

Martin Lagos Bristav-nummer är

1

Martin Lagos
var med i avsnittet 158
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Martin Lagos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym