Vilket Bristav-nummer har ?

Martin Kellermans Bristav-nummer är

2

Martin Kellerman
var med i avsnittet 73
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 81
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Martin Kellermans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet