Vilket Bristav-nummer har ?

Mark Pellegrinos Bristav-nummer är

2

Mark Pellegrino
var med i avsnittet 35
i podden Värvet International med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Mark Pellegrinos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet