Vilket Bristav-nummer har ?

Marie Rådbos Bristav-nummer är

2

Marie Rådbo
var med i avsnittet 32
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 12
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Marie Rådbos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet