Vilket Bristav-nummer har ?

Marie Mejerwalls Bristav-nummer är

2

Marie Mejerwall
var med i avsnittet 21
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Marie Mejerwalls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym