Vilket Bristav-nummer har ?

Marianne Rundströms Bristav-nummer är

3

Marianne Rundström
var med i avsnittet 7
i podden Retoriskt! med
Barbro Fällman

Barbro Fällman
var med i avsnittet 34
i podden Retoriskt! med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet 200
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Marianne Rundströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym