Vilket Bristav-nummer har ?

Maria Grudemo El Hayeks Bristav-nummer är

2

Maria Grudemo El Hayek
var med i avsnittet 17
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 106
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Maria Grudemo El Hayeks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym