Vilket Bristav-nummer har ?

Marcus Brännfors Bristav-nummer är

2

Marcus Brännfors
var med i avsnittet 86
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 154
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Marcus Brännfors poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet