Vilket Bristav-nummer har ?

Malin Åkersten Triumfs Bristav-nummer är

2

Malin Åkersten Triumf
var med i avsnittet #12
i podden Bra snack med
Nille af Ekenstam

Nille af Ekenstam
var med i avsnittet #51
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Malin Åkersten Triumfs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet