Vilket Bristav-nummer har ?

Malena Ernmans Bristav-nummer är

2

Malena Ernman
var med i avsnittet 106
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Malena Ernmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym