Vilket Bristav-nummer har ?

Magnus Nilsson Mäkis Bristav-nummer är

2

Magnus Nilsson Mäki
var med i avsnittet 51
i podden Mediespanarna med
Erik Lindenius

Erik Lindenius
var med i avsnittet 176
i podden Mediespanarna med
Petter Bristav

Se Magnus Nilsson Mäkis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet