Vilket Bristav-nummer har ?

Magnus Hjelmérs Bristav-nummer är

4

Magnus Hjelmér
var med i avsnittet 13
i podden Prata Pengar med
Philip Scholtzé

Philip Scholtzé
var med i avsnittet 57
i podden Businesspodden med
Josef Fallesen

Josef Fallesen
var med i avsnittet 89
i podden Businesspodden med
Fredrik Wikingsson

Fredrik Wikingsson
var med i avsnittet 46
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Magnus Hjelmérs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym