Vilket Bristav-nummer har ?

Magnus Carlsson (Barbados)s Bristav-nummer är

3

Magnus Carlsson (Barbados)
var med i avsnittet 79
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 199
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Magnus Carlsson (Barbados)s poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym