Vilket Bristav-nummer har ?

Magnus Blomgrens Bristav-nummer är

2

Magnus Blomgren
var med i avsnittet 131
i podden Mediespanarna med
Jesper Enbom

Jesper Enbom
var med i avsnittet 176
i podden Mediespanarna med
Petter Bristav

Se Magnus Blomgrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet