Vilket Bristav-nummer har ?

Love Lagerbergs Bristav-nummer är

3

Love Lagerberg
var med i avsnittet Avsnitt 67
i podden Jenny & Vänner med
Jenny Seth

Jenny Seth
var med i avsnittet 184
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 106
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Love Lagerbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym