Vilket Bristav-nummer har ?

Louise Stigells Bristav-nummer är

2

Louise Stigell
var med i avsnittet 77
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Louise Stigells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym