Vilket Bristav-nummer har ?

Louise Nordahls Bristav-nummer är

1

Louise Nordahl
var med i avsnittet 270
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Louise Nordahls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym