Vilket Bristav-nummer har ?

Louise Konstantias Bristav-nummer är

2

Louise Konstantia
var med i avsnittet Filmpodden #33: Je ne comprends pas
i podden Filmpodden med
Per Johansson

Per Johansson
var med i avsnittet Filmpodden #22: Jul med Petter Bristav
i podden Filmpodden med
Petter Bristav

Se Louise Konstantias poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet