Vilket Bristav-nummer har ?

Louise Danes Bristav-nummer är

2

Louise Dane
var med i avsnittet 15
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 9 juni
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Louise Danes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym