Vilket Bristav-nummer har ?

Lotta Schelins Bristav-nummer är

2

Lotta Schelin
var med i avsnittet Avsnitt 2
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 250
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lotta Schelins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym