Vilket Bristav-nummer har ?

Lotta Martins Bristav-nummer är

3

Lotta Martin
var med i avsnittet 44
i podden Retoriskt! med
Mattias Bergman

Mattias Bergman
var med i avsnittet 49
i podden Retoriskt! med
Marcus Leifby

Marcus Leifby
var med i avsnittet 295
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lotta Martins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym