Vilket Bristav-nummer har ?

Lotta Lundgrens Bristav-nummer är

2

Lotta Lundgren
var med i avsnittet Macka 5: Makrill med Philadelphiaost
i podden 80 Väldigt Goda Mackor Podcast med
Albin Olsson

Albin Olsson
var med i avsnittet 246
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lotta Lundgrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym