Vilket Bristav-nummer har ?

Lotta Lundgrens Bristav-nummer är

2

Lotta Lundgren
var med i avsnittet 86
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 146
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Lotta Lundgrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet