Vilket Bristav-nummer har ?

Lo Kauppis Bristav-nummer är

2

Lo Kauppi
var med i avsnittet 42
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lo Kauppis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet