Vilket Bristav-nummer har ?

Lo Kauppis Bristav-nummer är

2

Lo Kauppi
var med i avsnittet 3
i podden Takshow med
Nour El Refai

Nour El Refai
var med i avsnittet 197
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lo Kauppis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym