Vilket Bristav-nummer har ?

Ljudtekniker-Ellens Bristav-nummer är

2

Ljudtekniker-Ellen
var med i avsnittet 16 juni
i podden AMK Morgon med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 190
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Ljudtekniker-Ellens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym