Vilket Bristav-nummer har ?

Lizz Winsteads Bristav-nummer är

2

Lizz Winstead
var med i avsnittet 29
i podden Värvet International med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lizz Winsteads poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym