Vilket Bristav-nummer har ?

Liv Strömquists Bristav-nummer är

2

Liv Strömquist
var med i avsnittet Avsnitt 93 - Problematiskt delfingos
i podden Lilla Drevet med
Ola Söderholm

Ola Söderholm
var med i avsnittet 169
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Liv Strömquists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym