Vilket Bristav-nummer har ?

Liv Strömquists Bristav-nummer är

2

Liv Strömquist
var med i avsnittet 120. Woke
i podden Lilla Drevet med
Ola Söderholm

Ola Söderholm
var med i avsnittet 38
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Liv Strömquists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym