Vilket Bristav-nummer har ?

Linus Lovéns Bristav-nummer är

2

Linus Lovén
var med i avsnittet 12
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet Dag 24
i podden #VMpodden med
Petter Bristav

Se Linus Lovéns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet