Vilket Bristav-nummer har ?

Linnea Henrikssons Bristav-nummer är

2

Linnea Henriksson
var med i avsnittet #267
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Linnea Henrikssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet