Vilket Bristav-nummer har ?

Linda Floods Bristav-nummer är

2

Linda Flood
var med i avsnittet 24
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 74
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Linda Floods poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet