Vilket Bristav-nummer har ?

Lina Hedlunds Bristav-nummer är

3

Lina Hedlund
var med i avsnittet 179
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 167
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Hasse Brontén

Hasse Brontén
var med i avsnittet 12
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lina Hedlunds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet