Vilket Bristav-nummer har ?

Lena Berggrens Bristav-nummer är

2

Lena Berggren
var med i avsnittet 96
i podden Mediespanarna med
Erik Lindenius

Erik Lindenius
var med i avsnittet 176
i podden Mediespanarna med
Petter Bristav

Se Lena Berggrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet