Vilket Bristav-nummer har ?

Lena Adelsohn Liljeroths Bristav-nummer är

2

Lena Adelsohn Liljeroth
var med i avsnittet #11
i podden Sportpodden med Edström & Åberg med
Linda Åberg

Linda Åberg
var med i avsnittet 167
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lena Adelsohn Liljeroths poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym