Vilket Bristav-nummer har ?

Lena Adelsohn Liljeroths Bristav-nummer är

2

Lena Adelsohn Liljeroth
var med i avsnittet 25
i podden Synfält framåt! med
Kristoffer Appelquist

Kristoffer Appelquist
var med i avsnittet 51
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lena Adelsohn Liljeroths poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym