Vilket Bristav-nummer har ?

Leif Garvins Bristav-nummer är

2

Leif Garvin
var med i avsnittet 64
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Leif Garvins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet