Vilket Bristav-nummer har ?

Leif Erikssons Bristav-nummer är

2

Leif Eriksson
var med i avsnittet Begravningsentreprenör Leif Eriksson
i podden Pojkdrömmar med
Calle Schulman

Calle Schulman
var med i avsnittet 10
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Leif Erikssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet