Vilket Bristav-nummer har ?

Lee Newtons Bristav-nummer är

1

Lee Newton
var med i avsnittet 252
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lee Newtons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet