Vilket Bristav-nummer har ?

Lasse Gustavssons Bristav-nummer är

3

Lasse Gustavsson
var med i avsnittet #7
i podden Rekondo med
Holger Björklund

Holger Björklund
var med i avsnittet #10
i podden Rekondo med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lasse Gustavssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym