Vilket Bristav-nummer har ?

Lasse Åbergs Bristav-nummer är

2

Lasse Åberg
var med i avsnittet #7
i podden Konversation med Rasmus och Johan med
Johan Andersson

Johan Andersson
var med i avsnittet #5
i podden Konversation med Rasmus och Johan med
Petter Bristav

Se Lasse Åbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym